Sąlygos ir taisyklės

 

 

Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos 

 

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Sąlygos ir taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.emelita.eu  internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis bei sutikti su jomis (pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su Sąlygos ir taisyklės“ (6) žingsnyje.

 

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo www.emelita.eu internetinėje parduotuvėje metu ir, norėdami apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.

Internetinė parduotuvė www.emelita.eu vykdo prekybą visoje Europoje.

Pirkti www.emelita.eu internetinėje parduotuvėje turi teisę:

 • Visi fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės;
 • Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 • Juridiniai asmenys.
 •  2. Asmens duomenų apsauga Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką https://www.emelita.eu/lt/privatumo-politika/     Jei Pirkėjas naudojasi www.emelita.eu parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus.
 • 3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymasSutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti“. Ši nuoroda yra paskutiniame apmokėjimo už prekes žingsnyje – 7 žingsnis „Patvirtinti užsakymą“.Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.emelita.eu internetinės parduotuvės duomenų bazėje.4. Pirkėjo teisėsPirkėjas turi teisę pirkti prekes www.emelita.eu internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie www.emelita.eu internetinėje parduotuvėje turimos vartotojo sąsajos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pirkėjas, naudodamasis www.emelita.eu internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.

Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą į internetinę parduotuvę www.emelita.eu

 

6.Keičiamos ar grąžinamos prekės turi atitikti jų prekinei būklei keliamus reikalavimus:

 

 • prekės negali būti dėvėtos ar kitaip naudotos;
 • prekės turi būti nesugadintos;
 • išsaugotos prekių vartojamosios savybės bei prekinė išvaizda;
 • prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje su visomis prikabintomis etiketėmis.
 • tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama (nenuplėštos originalios etiketės bei žymėjimai).

Prekės negali būti naudojamos arba naudojamos jokiu kitu būdu; Prekės turi būti nevartotos; Turi būti sutaupyta vartojimo charakteristika ir prekių prekė; Prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje ir su visomis susietomis etiketėmis. Galite pasirinkti grąžinti ar keistis prekėmis pagal mūsų grąžinimo ir mainų politiką. Jūs turite raštu pranešti mums per penkias dienas nuo jūsų užsakymo gavimo ir pasirūpinti surinkimu per 14 dienų, jei užsakymas atliekamas dienomis, jei užsakymas atliekamas iš kitų Europos šalių. Prašome elektroniniu paštu info@emelita.eu surengti užsakymą. Prašome pranešti laiške savo vardą, pavardę, drabužio, kurį norite grąžinti, kodą ir priežastis, kodėl norite jį grąžinti. Visi grąžinimo ir mainų siuntimo sąnaudos bus kliento sąskaita. Jei norite grąžinti užsakymą, galite atsiųsti mums el. Laišką arba tiesiog grįžti į žemiau esantį adresą:

 

Keitimo sąlygos:   Apie savo norą pakeisti prekę turite raštu pranešti į info@emelita.eu  per 2 dienas nuo prekės gavimo dienos parašyti raštu į info@emelita.eu   išsiųsti atgal į biurą UAB Lanvelita Lietuva Vilnius LT-06287 M.Mažvydo g.3 per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos. Keičiamų prekių transportavimo į  biurą išlaidas apmoka pirkėjas, o naujų prekių (vietoj grąžinamų) išsiuntimą paštu apmoka pardavėjas Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

Grąžinimo sąlygos:   Apie savo norą grąžinti prekę turite raštu pranešti į info@emelita.eu  per 2 dienas nuo prekės gavimo dienos ir kartu su prekių keitimo  išsiųsti atgal į UAB „Lanvelita“ Lietuva Vilnius LT-06287 M.Mažvydo g.3  biurą per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos. Grąžinamų prekių transportavimo į  biurą išlaidas apmoka pirkėjas. Pinigų suma, atitinkanti prekės kainą (be siuntimo išlaidų), bus pervesta į Jūsų sąskaitą per 14 d. d.Jeigu pirkimo metu Jums buvo pritaikytos spec. siuntimo sąlygos – nemokamas pristatymas, grąžinimo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti iš Pirkėjo sumą , kurią jis išleido transportavimui ir pervesti į Pirkėjo sąskaitą mažesnę sumą nei Pirkėjas mokėjo. Pinigai bus grąžinti tik po to, kai gausime atgal prekes, įvertinsime jų būklę, nustatysime kad prekės neprarado savo prekinės išvaizdos. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Atsiskaitymas

Apmokėjimo būdai Už prekes galite sumokėti per bankinę sistemą . Pageidaujamas mokėjimo būdas yra pasirenkamas užsakymo eigoje.

Mokėjimo būdai:

 • Banko pavedimu
 • Visa, Master Card, American Express,Discover
 • Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie www.emelita.eu internetinėje parduotuvėje turimos vartotojo sąsajos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas, naudodamasis www.emelita.eu, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

Pardavėjo įsipareigojimai Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis  www.emelita.eu teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.

Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis www.emelita.eu internetinės parduotuvės paslaugomis.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.